Efter internationella konferensen – nu planeras studieresa till Ungern
24 maj 2024

Siesc-konferensen på Strömmaskolan i somras öppnade möjligheten till utbyte med den ungerska organisationen IV, International association for christian education. IV är en ideell protestantisk paraplyorganisation för protestantiska sammanslutningar och organisationer för lärare och skolor, vars syfte är att främja kristendomsundervisning i ländernas skolor samt stötta kristna skolsystem. Organisationen har medlemmar i stora delar av Europa.

IV uppmuntrar samarbete mellan medlemsorganisationer och arbetar aktivt med att förverkliga det protestantiska ansvaret inom all utbildning i Europa.

Vi är några i RKF som är intresserade av en djupare kontakt och någon form av utbyte med den ungerska delen av organisationen och har för avsikt att göra ett besök i skolsystemet i Györ eller Kõszeg senare i år.

Syftet med resan är att hitta beröringspunkter mellan IV i Ungern och RKF i Sverige för att våra medlemmar och organisationer ska växa och utvecklas. Men framför allt för att hitta strukturer och utbyte lärare emellan.

Vill du som läser detta delta i detta projekt och kanske även följa med på studieresa till Ungern?

Välkommen att höra av dig till Carl-Henrik Karlsson eller UllaCarin Dahl Rolfö för mer information.

Carl-Henrik Karlsson
Ordförande i RKF

Bild: Deltagare på förra årets konferens i Sätila med Siesc, om barns rätt till andlig utveckling. Nu planerar några inom RKF en studieresa till Ungern för att fördjupa relationen till organisationen IV.

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Livskällan vill visa på Jesus som Israels Messias, vägleda utifrån Bibeln, och ge ökad kunskap om Jesustroende judar.

Livskällan grundades av Källan 1999 som papperstidning, men efter 25 år blev den digital.

NYA ARTIKLAR VIA E-POST:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap