Tänk om det verkligen är så, att sann folkbildning är oupplösligt och oskiljaktigt förbunden med levande kristendom. Vilka konsekvenser skulle det få?