Den gamla glada vårfesten till den heliga Valborgs ära var ett lämpligt tillfälle för den unga arbetarrörelsens egen dag ägnad åt demonstrationer och samkväm. Men bakgrunden var tragisk, skriver Alma-Lena Andersson.