Inspiratören i Oasrörelsen berättar om ett av de redskap som den helige Ande använde för att föra henne till tro: ”En psalm som blev viktig för mig som 16-åring och som är lika viktig för mig idag som 72-åring”.