Det Jesus erbjuder är att du får komma till honom, stänga dörren om dig och be till din Far som ser i det fördolda. Och vilket erbjudande! Tänk att få tillhöra ett folk som känner vägen till Faderns hjärta; bönevägen.