I det fördolda – nära Faderns hjärta
26 april 2024

Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. (Matt. 6:5-6)

Det grekiska ordet för att be, προσεύχομαι (pros-eúchomai), betyder att bedja eller anropa. Det beskrivs också som tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud. Och är inte detta bönens innersta kärna? En relation med min himmelske Far, som är varm, innerlig, nära, djup i tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet. Han bjuder oss att komma inför honom, och vår Far som ser i det fördolda lönar också den som söker honom.

Vi lever i en tid där våld, skjutningar och krig kommit oss så nära. Dessutom har oron för framtiden ökat i vårt land. Den unga generationen ser mörkt på samtiden och framtiden. (Ungdomsbarometern, Generationsrapporten 2023: Generation Z)

Hoppet till en tryggare värld står till att människan själv ska lösa sina problem och svårigheter. Vi hoppas att Nato ska ge stabilitet. Kanske ny teknik, artificiell intelligens, kan hjälpa oss? Det bästa vore förstås om det fanns en ”quick fix” som löser våra problem och för oss in i säkerhet, men i en gudlös värld finns ingen frid att få. (Jes. 57:21)

För den kristne finns det en högre väg att gå; bönens väg. Det Jesus erbjuder är att du får komma till honom, stänga dörren om dig och be till din Far som ser i det fördolda. Och vilket erbjudande! Tänk att få tillhöra ett folk som känner vägen till Faderns hjärta; bönevägen. Du får stanna upp och vara stilla och vänta inför honom. Du får uttrycka kärlek, tacksamhet, förundran men också oro, besvikelse, smärta och sorg. Du får komma med önskningar och förhoppningar. Och han som ser dig i det fördolda kommer också att belöna dig.

Child evangelism fellowship´s (CEF) nya internationella ledare, Jeremiah Cho, berättade följande vid ett seminarium om bönens betydelse: ”När jag börjar ett nytt arbete, frågar jag Herren: Vad vill du att jag ska göra? När jag fick kallelsen att komma tillbaka till Korea, böjde jag mina knän kl. 04 på morgonen för att be och Herren gav mig vad jag skulle göra, för Korea, Nordkorea, Kina, Asien och för Stilla Havsområdet. Gud gjorde bokstavligen allt. Det var fantastiskt att betjäna barnen. Vi kunde bjuda in arbetare, träna dem och sedan skicka tillbaka dem. Gud ledde oss att öppna ett arbete i Laos, Östtimor, Palau. Tänk inte bara vad du kan göra, Gud kan göra det.”

”Jag böjde mina knän på morgonen för att be… Gud gjorde bokstavligen allt.” Vi är inbjudna att gå in i vår kammare, stänga dörren och be till vår Far som ser i det fördolda. I en värld som skakar finns det en fast grund att stå på och inför hans ansikte får vi mättas av glädje. Ps. 16:5-11.

Robert Åberg
Sverigeledare för CEF Sverige – barn och tro, som är en kristen barnorganisation och en del av Child evangelism fellowship (CEF)

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Livskällan vill visa på Jesus som Israels Messias, vägleda utifrån Bibeln, och ge ökad kunskap om Jesustroende judar.

Livskällan grundades av Källan 1999 som papperstidning, men efter 25 år blev den digital.

NYA ARTIKLAR VIA E-POST:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap