Skolan – en kristen uppfinning!
3 maj 2024

I dagens Sverige förs en intensiv debatt i skolfrågor. Man ställer frågor som: Ska egentligen kristna kyrkor och samfund få driva skolor? Borde inte alla skolor vara religiöst neutrala? Men det finns ett argument som nästan helt lyser med sin frånvaro: Självklart ska det få finnas kristna skolor – det är ju kyrkan och vi kristna som ligger bakom tanken på offentliga skolsystem?!

Hur och var och när uppstod egentligen skolorna? Ja, det är en märklig historia.

Ordet skola kommer från grekiskan via latinet. Ordet förekommer fyra gånger i Bibeln, en gång som substantiv och tre gånger som verb. Om man kollar dessa ställen (Apg. 19:9 respektive Matt. 12:44, Luk. 11:25 och 1 Kor. 7:5) blir man lätt överraskad, för ordet har bytt betydelse sedan det kristnades. Substantivet ”skola” betydde ”ledighet (från offentliga värv), fri tid (för stu­dier och föredrag)”, medan motsvarande verb handlade om att ”ägna sig/hänge sig åt något”.

Det antika fenomenet ”skola” gällde fria män, ofta rika, som hade gott om fritid och kunde ägna sig åt studier och samtal, t ex i sina ”filosofskolor” (se Apg. 17:18).

Vårt moderna begrepp ”skola” har helt andra rötter – och alla av dem är kristna. (Däremot har judarna internt haft ett slags skoltradition som existerat i mer än 2000 år.)

Om vi börjar uppifrån, med universitet (och högskolor), är dessa en kristen uppfinning. Den romersk-katolska kyrkan inrättade dussintals universitet under medeltiden. Dagens universitet går tillbaka till den struktur användes vid ett antal universitet som började upprättas för mer än 800 år sedan, typ Bologna, Paris, Oxford, Cambridge. Medeltida universitet bestod av ett antal sektioner som kallades fakulteter: teologi, juridik, medicin, filosofi. Den förnämsta fakulteten var alltid den teologiska och till och med idag brukar teologer gå först i akademiska processioner. Idag har Sverige ca 15 universitet, och därtill ett antal högskolor, men under stormaktstiden på 1600-talet hade vi faktiskt fem universitet: Uppsala (grundat 1477 av ärkebiskop Jakob Ulvsson med påvens godkännande), Åbo, Dorpat, Greifswald och Lund (grundat av kungen 1666).

Varifrån fick universiteten i Europa då sina studenter? Jo, ursprungligen från de skolor som hade växt fram i anslutning till dels kloster, dels domkyrkor. Processen med framväxten av klosterskolor och domkyrkoskolor är så tidig, att den är svår att identifiera i detalj, men den verkar ha börjat under tidig medeltid, från cirka 500-talet och framåt. För svensk del skedde, som ett resultat av 1500-talets reformation, en nystart på skolfronten. Biskop Johannes Rudbeckius grundade 1623 Sveriges första gymnasium i Västerås och 1632 Sveriges första flickskola.

Hur är det då med våra grundskolor och folkskolor och allt vad de kallas (på engelska ofta: primary schools)? Även de är en kristen uppfinning med en speciell koppling till den tyske reformatorn Martin Luther (1483-1546). Redan inom några år efter det att reformationen startade i Tyskland (okt. 1517), lanserade han tanken på allmänna skolor, ett slags ”folkskola”. Hans idéer fick en dramatisk effekt: Mot 1500-talets slut höll tyska lutheraner på att bli ett av världens mest läskunniga folk. Hundra år senare började svenska kvinnor få det som förmodligen blivit den högsta läskunnigheten bland kvinnor i världshistorien – någonsin!

Det är en annan historia, som vi får återkomma till en annan gång. Utifrån ett historiskt perspektiv är det en självklarhet, att kristna kyrkor och samfund ska få driva skolor. Det är vi som skapat systemet med skolor för folket! Grundskolan (folkskolan) är en kristen idé!

Rune Imberg

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Livskällan vill visa på Jesus som Israels Messias, vägleda utifrån Bibeln, och ge ökad kunskap om Jesustroende judar.

Livskällan grundades av Källan 1999 som papperstidning, men efter 25 år blev den digital.

NYA ARTIKLAR VIA E-POST:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap