Vi firar pingstdagen i förväntan
16 maj 2024

”Helige Ande låt nu ske,
undret som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få se
eld ifrån himlen falla!” (svensk psalm 161)

Kommande söndag, pingstdagen, är den helige Ande i fokus i våra gudstjänster.

Det vill han egentligen inte vara, den helige Ande gillar inte att stå i centrum, han vill att Jesus ska stå i centrum! Den helige Ande pekar aldrig på sig själv, han pekar alltid på Jesus.

När en människa börjar bli nyfiken på kristen tro, börjar bli intresserad av ”det där med Jesus”, börjar få den där oförklarliga längtan till gudstjänst och kristen gemenskap, börjar bli nyfiken på bibeln, börjar bli förskräckt över den egna synden och blir djupt tacksam över förlåtelse för synden i Jesu namn … då är det den helige Ande som är i farten!

Anden verkar på olika sätt och genom olika redskap för att föra oss till tro på Jesus.

Ett av de redskap den helige Ande använde för att föra mig till tro är den psalmen som jag citerar här nedan. En psalm som blev viktig för mig som 16-åring och som är lika viktig för mig idag som 72-åring. 

Kanske du kan fundera över vilka redskap som den helige Ande använt för att väcka tro på Jesus i ditt liv? För du vet väl att du aldrig själv skulle kunna komma på tanken att börja tro på Jesus, det är den helige Ande som skapar tro!

Nynna med mig i psalm nr 53 i psalmboken:

Livets Ande, kom från ovan,
kom och bär från himlen bud.
Du kan ge den stora gåvan:
tron på ordet, tron på Gud.
Till Guds människor du talar
än idag kring all vår jord.
Folk och själar du hugsvalar
än idag med Skriftens ord.

Det är precis så. Tron på Jesus är den största gåvan en människa kan få! Och det enda som djupast sett tröstar ett människohjärta, också år 2024, är Skriftens ord!

Oförgänglig sanning strålar
än idag från Bibelns blad,
än i klara drag den målar
heliga gestalters rad.
Ifrån fäder och till söner
genom tidevarven går
än ett heligt arv av böner,
än profetens röst oss når.

Det är precis så. Sanningen om oss själva och om Gud, möter vi i Bibeln! Och vi är med i ett långt led av Jesustroende människor … sådana som levat förr och sådana som lever nu!

Giv att vi för Gud må vandra
såsom Abraham i tro,
till välsignelse för andra
och till egen själaro.
Oss med Stefanus låt skåda
Mänskosonens härlighet;
oss med Paulus än benåda
rikt med trons rättfärdighet.

Det är precis så. Det som ger verklig mening i livet också år 2024 är vandringen med Jesus. Så var det för Abraham och så är det för oss! Och även om det kostar på så är det värt det! Vi är i gott sällskap med Stefanus.

Livets Ande, du som danar
Kristi kyrka på vår jord,
kraftens Ande, du som banar
henne väg med Herrens ord,
nådens Ande, du som renar
själar och i dem vill bo,
fridens Ande, du som enar
Herrens trogna, giv oss tro.

Det är precis så. Det är den helige Ande som skapar och uppehåller Kristi Kyrka. Han har många härliga namn; Livets, kraftens, nådens och fridens Ande!

Den helige Ande är lika verksam idag som i Kyrkans första tid. Vi firar pingstdagen i förväntan, inte för att minnas något som en gång hände, utan för att be om pingstens under också idag!

Berit Simonsson
Inspiratör i Oasrörelsen

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om tidningen

Livskällan vill visa på Jesus som Israels Messias, vägleda utifrån Bibeln, och ge ökad kunskap om Jesustroende judar.

Livskällan grundades av Källan 1999 som papperstidning, men efter 25 år blev den digital.

NYA ARTIKLAR VIA E-POST:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap